Дизел и керосин от вода, въздух и вятър
| |

Дизел и керосин от вода, въздух и вятър

Изследователи от Щутгартския университет и университетът в Бейрут разработват синтетични горива от възобновяеми суровини.