Отговорен за Алцхаймер протеин регулира ученето и социалното поведение в здравия мозък

Отговорен за Алцхаймер протеин регулира ученето и социалното поведение в здравия мозък

Известно е, че протеинът АРР играе важна роля при появата на Алцхаймер. Каква обаче е неговата роля в здравия мозък бе неизвестно до скоро. Международен екип от изследователи под ръководството на профорът по молекулярна биология Улрике Мюлер (Ulrike Müller) от университета в Хайделберг доби нови познания за физиологичното значение на АРР като наблюдава модели с мишки, при които протеинът липсва. Учените са успели да установят, че липсата на АРР по време на развитието на мозъка води до малоформации, които са важни за ученето и формирането на паметта. В резултат при тези мишки са се забелязали масивни нарушения и аутизъм-подобно поведение.