Дълъг COVID: Нов подход за тестване

В бъдеще е възможно офталмологично изследване да покаже дали човек страда от дълъг COVID, респективно Post COVID синдром. Екип от Техническия университет – Мюнхен (ТУМ) успя да покаже значителна зависимост между заболяването и определени промени в капилярите на окото.