|

Тежкото протичане на COVID-19 може да бъде предсказано

Немско проучване определя ползите от диагностичен алгоритъм, определен комбиниран анализ на урина и кръв, при хоспитализация на COVID-19 пациенти. Въз основа на тези „прости“ лабораторни показатели може да бъде преценено протичането на заболяването от COVID-19 и така рисковите пациенти да бъдат идентифицирани рано.

След текста на статията са поместени значенията на някои от използваните термини.

SARS-CoV-2 може да порази специфична бъбречна тъкан. Засягането на бъбреците от COVID-19 е сигнал за тежко протичане на заболяването и се асоциира с 10 пъти по-висока смъртност (11,2% срещу 1,25% при незасегнати бъбреци). Поради това медицинските ръководства препоръчва междувременно да се направи изследване на урина при стационарен прием.

В пилотно изследване на проф. д-р Оливер Грос (Oliver Gross) и неговият екип от Клиниката за нефрология и ревматология на Медицинския университет Гьотинген преди година бе изказана хипотезата, че определени показатели на урината могат да разпознаят високорисковите пациенти с тежко протичане на COVID-19. В сега публикуваната работа тази хипотеза бе потвърдена по време на съвместен проект на Университетските клиники Гьотинген, Хамбург, Кьолн-Мерхайм и Аахен. Въз основа на тези показатели на урината – комбинирани с кръвно изследване – е изработена алгоритъм, който може да предскаже още при приема на пациента дали интензивна терапия би била необходим.

Рискът от тежко протичане на COVID-19 в зависимост от находките от урината и кръвта бива класифициран в три категории (нисък, среден, висок):

  1. нормални находки в кръвта и урината;
  2. особен анализ на урината с нормални кръвни стойности;
  3. особен албумин в урината и патологичен серумен албумин1 <2 g/dl и/или антитромбин-III2 (АТ-III) <70%.

Особените находки в урината са дефинирани като анурия3 или миниумум две анормални стойности в уриналния анализ (осмоларност или специфично тегло, левкоцитурия4, албуминурия/протеинурия5).

В деня на хоспитализацията следва изследване на урината, както и измерване концентрацията на серумния албумин и активността на АТ-III. Крайна точка на изследването е времето от приема до интензивното отделение или смъртта. От 223 наблюдавани пациенти, 145 биват включени в изследването. 43 от тях били с нисък, 84 със среден и 18 с висок риск от тежко протичане на COVID-19. В резултат необичайните резултати от анализ на урината били свързани в значителна степен с висок риск от интензивно лечение или смърт (63,7% срещу 27,9%); във високорисковата група дори до 100%. Пациентите с патологично състояние на урината по-често трябва да бъдат механично обдишвани (44% срещу 14%), нуждаят се по-често от пълно белодробно-заместителна терапия (екстракорпорална мембранна оксигенация/ЕСМО6: 10,8% срещу 2,3%) или бъбречно-заместителна терапия (30,7% срещу 11,6%).

„Обобщено, данните показват, че асоциираните със SARS-CoV-2 аномалии в урината, заедно с два прости кръвни теста, могат да предскажат още при хоспитализацията дали заболяването ще продължи да се влошава, тоест дали протичането на заболяването щ стане опасно и дори ще бъде необходима интензивна терапия“, казва проф. Грос (Gross). „Данните потвърждават основното значение на бъбречните параметри като сеизмограф за протичането на COVID-19“.

„Клиниките могат да идентифицират потенциалните рискови пациенти рано и така да планират по-добре необходимостта от наличните ресурси за интензивно лечение.“, допълва проф. д-р Джулия Вайнман-Менке (Julia Weinmann-Menke), от Майнц, говорител на Германското дружество по нефрология.


албумин1 – протеин, произвеждан от чернодробните клетки и е един от най-важните в плазмата и урината

антитромбин-III2 (АТ-III) – протеин, синтезиран от чернодробните клетки с важно значение за нормалното съсирване на кръвта

анурия3 – представлява животозастрашаващо състояние, при което за 24 часа се отделя изключително малко количество урина (под 150 ml/24h).

левкоцитурия4 – съдържание на левкоцити в урината над нормата

албуминурия/протеинурия5 – състояние, при което в урината се отриват различни протеини (тоест изхвърляне на протеини през бъбреците). За албуминурия става дума, когато откриваният в урината протеин е албумин

екстракорпорална мембранна оксигенация/ЕСМО6 – животоспасяващ метод за поддържане функциите на сърцето и белите дробове поради невъзможност на органите да осигурят адекватно количество обмен на газ


Статията е превод на Vorhersage schwerer COVID-19-Verläufe anhand einer Kombination von Blut- und Urinwerten – DGfN

За повече информация по темата:

  1. Gross O, Moerer O, Rauen T et al. Validation of a Prospective Urinalysis-Based Prediction Model for ICU Resources and Outcome of COVID-19 Disease: A Multicenter Cohort Study. J. Clin. Med. 2021, 10(14), 3049; https://doi.org/10.3390/jcm10143049
  2. Fabian Braun, Marc Lütgehetmann, Susanne Pfefferle, Milagros Wong, Alexander Carsten, Maja Lindenmeyer, Dominik Nörz, Fabian Heinrich, Kira Meißner, Dominic Wichmann, Stefan Kluge, Oliver Gross, Klaus Püschel, Ann Sophie Schröder, Carolin Edler, Martin Aepfelbacher, Victor Puelles, Tobias B. Huber. SARS-CoV-2 renal tropism is associated with disease severity and acute kidney injury. The Lancet. 2020. DOI: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31759-1
  3. Pei G, Zhang Z, Peng J et al. Renal Involvement and Early Prognosis in Patients with COVID-19 Pneumonia. JASN May 2020, ASN.2020030276; DOI: https://doi.org/10.1681/ASN.2020030276
  4. Kluge, S.; Janssens, U.; Spinner, C.D.; Pfeifer, M.; Marx, G.; Karagiannidis, C. Clinical practice guideline: Recommendations on in-hospital treatment of patients with COVID-19. Dtsch. Arztebl. Int. 2021, 118, 1–7
  5. Gross O, Moerer O, Weber M et al. COVID-19-associated nephritis: early warning for disease severity and complications? The Lancet 2020. Published:May 06, 2020 DOI: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31041-2

Подобни статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *