|

Ваксината CoVAC1 на Tübingen Universität

Ваксините са тема, която непременно би занимавала (а и занимава) голяма част от обществото. Заедно с тези на Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca се разработват и много други. Една такава е и ваксината на Eberhard Karls Universität Tübingen (за кратко университета в Тюбинген, Германия), която носи името CoVAC1. Лично за мен тя представлява особен интерес. В момента се набират пробанти на възраст 18-55 г. за тестването ѝ. Ето и малко повече информация за нея:

д-р Джулиан Валц
Източник: www.medizin.uni-tuebingen.de

За разлика от повечето ваксини срещу COVID-19, които в момента се изпитват, проектираната от Катедрата по имунология на университета в Тюбинген CoVAC1 е насочена конкретно към стимулирането на Т-клетъчно-медииран имунен отговор. Основната цел е да активира силен и дълготраен Т-клетъчен отговор срещу SARS-CoV-2, който да предотврати тежкото протичане на COVID-19 в случай на инфектиране. Ръководителят на изследването, д-р Джулиан Валц, съобщава, че по тяхна информация това е първата кандидат-ваксина, която се насочва главно към активиране на Т-клетките.

Имунната терапия срещу рак като пример

Идеята за такъв тип ваксина идва от имунната терапия срещу рак, една от основните области на работа на имунолозите от Тюбинген. Екипът на проф. д-р Ханс-Георг Раммензее от години работи върху разработването на така наречените пептидни терапевтични ваксинации при раково болни пациенти. „Пептидите са къси протеини, които се намират по повърхността на туморната клетка, но също така и върху клетките на имунната система, които са се срещнали с вирус и по-конкретно в този случай Т-клетките“, обяснява Ханс-Георг Раммензее биологичния процес, „това помага на имунната система да разпознава „чуждите“ клетки и да ги елиминира“.

В допълнение на директната атака на туморните, респективно вирусно заразените клетки, Т-клетките подпомагат образуването на антитела. „Ако подобни пептиди бъдат инокулирани с подходящ имуностимулатор, т. нар. адювант, Т-клетките могат да бъдат насочени към туморните клетки, но също така и срещу такива, заразени с вируса.“, описва процеса д-р Джулиан Валц. Адювантът XS15, използван за изследването на ваксината, също е разработен от учени в Тюбинген, ръководени от Ханс-Георг Раммензее и първоначалното му предназначение е да бъде използван за ваксинации срещу рак. „В нашите предклинични и клинични изпитания с XS15 наблюдавахме силен Т-клетъчен отговор както срещу ракови, така и срещу вирусни пептиди“ допълва проф. Раммензее.

Защо ваксина, базирана напълно на Т-клетъчен отговор?

Това, че Т-клетките имат значителна роля при заболяването от COVID-19 е описано от работната група на д-р Джулиан Валц наскоро в специализирания журнал Nature Immunology. Това поставя началото на изследването (за ваксината – бел. пр.). В рамките на научната работа, в кръвта на хора, преболедували COVID-19, са идентифицирани пептидите, които са от особено значение за разпознаването на SARS-CoV-2 от Т-клетките.

Освен това е показано, че за да съществува защитен Т-клетъчен имунитет срещу SARS-CoV-2 е от значение разпознаването на възможно повече от тези пептиди. Шест месеца след първоначалния преглед на изследваните лица, наблюдението показва, че Т-клетъчният отговор към определени пептиди остава постоянен и изразен, докато работата на учените от университета в Тюбинген и на други учени показва, че антителният имунен отговор (към който голяма част от разработваните ваксини се целят) драстично отслабва. (1)

„Точно пептидите, за които ние знаем, че имат значителна роля за дълготрайния имунитет след естествено прекарана SARS-CoV-2 инфекция, са използвани във ваксината CoVAC-1“, обяснява д-р Джулиан Валц. „В допълнение ваксина, базирана върху активирането на Т-клетките, не носи теоретичния риск от усилване на т. нар. антитяло-медиирано усилване на заболяването“.

По настоящем вниманието на медиите е насочено към ваксините, за които може да се очаква по-скорошно одобрение (и вече одобрените – бел. пр.). „С оглед на бързото развитие не е ясно дали някоя и при нужда коя ваксина за коя група хора (например възрастни или хора със заболявания) може да предложи оптимална защита и най-добрият възможен толеранс. В университетската болница (на Тюбинген – бел. пр.) искаме да допринесем с развитието на тази нова концепция за ваксина и да създадем алтернативи, които може да бъдат необходими“, казва проф. д-р Ханс-Георг Раммензее, в чиито отдел се изпробва ваксината.

Собствено производство на ваксини в университетската клиника на Тюбинген

Ваксината, която се състои от повечето идентифицирани SARS-CoV-2 пептиди, се произвежда в лабораторията за пептидни активни съставки при спазване на т. нар. добри производствени практики на университетската клиника. Там също се основават на дългогодишния опит за производство на ваксини за раково болни, използвани в множество клинични изследвания.

За протичането на изследването

В първата част ще се ваксинират пробанти без предишни заболявания на възраст между 18 и 55 г., а в следващата ще бъдат ваксинирани и по-възрастни с предишни заболявания. Проучването включва среща за скрининг, среща за ваксинация и шест последващи срещи в рамките на шест месеца.

Ако живеете в Тюбинген или околностите и сте на възраст между 18 и 55 години, можете да вземете участие в клиничните изпитания като доброволец. Повече информация на: CoVac-1 Studie | Universitätsklinikum Tübingen (uni-tuebingen.de)


Основната част на сатията е превод на Eigenentwickelter Impfstoff gegen SARS-CoV-2 in Erprobung Impfstudie gegen das Coronavirus mit eigenentwickeltem Impfstoff startet | Universitätsklinikum Tübingen (uni-tuebingen.de)

(1) Differential kinetics of T cell and antibody responses delineate dominant T cell epitopes in long-term immunity after COVID-19 (https://www.researchsquare.com/article/rs-114499/v1)

Подобни статии

Един коментар

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *